Nasz Zespół

 
Przemysław Kuderczak
Właściciel Kancelarii Doradczej Progressio

Założyciel Kancelarii Doradczej Progressio, trener i wieloletni praktyk w stosowaniu Zamówień publicznych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowe studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jest w trakcie prawniczych studiów doktoranckich. W swojej działalności zawodowej tematem PZP zajmuje się od 2004 roku. Do 2016 roku Specjalista ds. zamówień Publicznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Od 2008 do 2015 roku Specjalista ds. zamówień publicznych w jednostkach państwowych. Od 2011 do 2013 ekspert w projekcie szkoleniowo-doradczym „Nowe podejście do zamówień publicznych” dla podmiotów z sektora MŚP, realizowanym na zlecenie PARP.

"Od ponad 17 lat zajmuję się tematyką przetargową, a od 7 ochroną danych osobowych. Jestem zainteresowany współpracą w zakresie doradztwa, szkoleń z w/w tematyki."

Patrycja Łapszyńska

Office Manager / Specjalista ds. Zamówień publicznych

Pracownik administracyjny z ponad 8-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy biurowej, specjalizujący się w realizacji zadań administracyjnych, rozwiązywaniu problemów, planowaniu oraz pomocy. Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Odpowiedzialna za zarządzanie administracją firmy i czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem biura. Zajmuje się samodzielnym sporządzaniem dokumentów oraz przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP i regulacjami wewnętrznymi (głównie na platformach zakupowych), a także koordynacją procesu ofertowego oraz monitorowaniem rezultatów postępowania przetargowego. Odpowiada za prawidłową organizację oraz ewaluację szkoleń realizowanych dla Klientów naszej Firmy, a także za archiwizację dokumentacji szkoleniowej.