Nasz Zespół

 
Przemysław Kuderczak
Trener i wieloletni praktyk w stosowaniu Zamówień publicznych

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowe studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jest w trakcie prawniczych studiów doktoranckich. W swojej działalności zawodowej tematem PZP zajmuje się od 2004 roku. Do 2016 roku Specjalista ds. zamówień Publicznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Od 2008 do 2015 roku Specjalista ds. zamówień publicznych w jednostkach państwowych. Od 2011 do 2013 ekspert w projekcie szkoleniowo-doradczym „Nowe podejście do zamówień publicznych” dla podmiotów z sektora MŚP, realizowanym na zlecenie PARP.

"Od ponad 15 lat zajmuję się tematyką przetargową, a od 5 ochroną danych osobowych. Jestem zainteresowany współpracą w zakresie doradztwa, szkoleń z w/w tematyki."

Patrycja Łapszyńska

Office Manager / Specjalista ds. Zamówień publicznych

Pracownik administracyjny z ponad 7-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy biurowej, specjalizujący się w realizacji zadań administracyjnych, rozwiązywaniu problemów, planowaniu oraz pomocy. Posiada reputację pracownika, który potrafi skutecznie zmniejszać nakład pracy. Może pochwalić się sprawdzoną wydajnością oraz umiejętnością szybkiej nauki i obsługi dowolnego programu komputerowego oraz systemu dokumentacji. Odpowiedzialna za zarządzanie administracją firmy i czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem biura. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych (przede wszystkim przetargów), a także koordynacją procesu ofertowego oraz monitorowaniem rezultatów postępowania przetargowego. Sporządza też dokumentację przetargową i zajmuje się jej archiwizowaniem.