Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie przepisów związanych z ochroną danych osobowych


  • Tworzenie polityki bezpieczeństwa/Instrukcje przetwarzania danych osobowych
  • Audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzanie umów przetwarzania danych osobowych
  • wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez UODO