Dostępne szkolenia

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Bezpłatne szkolenia warsztatowe obejmować będą następujące tematy:

11.12.2023

Zamówienia publiczne, stosowanie przepisów Ustawy PZP oraz zachowanie zasad konkurencyjności w
przypadku przedsiębiorców i innych jednostek, które nie są zobligowane do stosowania przepisów Ustawy
PZP.

14.12.2023 / 19.12.2023

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach FEŚ 2021-2027.

15.12.2023

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach EFRR.

18.12.2023

Obsługa systemu CST2021, w tym sporządzanie wniosków o płatność oraz sprawozdawczość i monitoring -
warsztaty wyłącznie dla beneficjentów FEŚ 2021-2027.

  • do udziału w tym warsztacie wymagany jest własny sprzęt komputerowy (np. laptop).

Warsztaty odbywać się będą stacjonarnie w mieście Kielce, w dni robocze, w godzinach 8:30 - 15:00.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • materiały szkoleniowe,
  • notes wraz z długopisem,
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Ponadto na każdego uczestnika czekać będzie kawa, poczęstunek oraz lunch w formie bufetu (osobom, które przy zgłoszeniu uczestnictwa zadeklarują korzystanie ze specjalnej diety, zostaną zapewnione odpowiednie posiłki).

Transport na wydarzenie nie jest zapewniany (uczestnik organizuje go we własnym zakresie).


Zapisu na wybrane szkolenia* można dokonać przy użyciu formularza rejestracyjnego, dostępnego TUTAJ, lub po kliknięciu przycisku "Zapisz się", znajdującego się poniżej. Ilość miejsc ograniczona.* Każdy uczestnik może się zapisać na więcej niż jedno szkolenie. Na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapisu. W razię jakichkolwiek pytań lub problemów z rejestracją, prosimy o kontakt pod adresem kancelaria.progressio@gmail.com lub pod numerem telefonu 606 729 658.