Nasi trenerzy

mgr Aleksandra Górska

Trener i ekspert w zakresie zarządzania i rozliczania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu dokumentacji konkursowej zarówno projektów szkoleniowo-edukacyjnych, badawczo-rozwojowych jak również inwestycyjnych.

Zrealizowała z sukcesem ponad 30 projektów współfinansowanych z UE, gdzie odpowiadała za prawidłowe zarządzanie i rozliczanie projektów w tym: realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowaniem, wybór wykonawców, zatrudnianie personelu, przygotowanie wniosków o płatność, reprezentowanie beneficjentów podczas kontroli.

mgr Małgorzata Makieła

Wykładowca i certyfikowany trener, absolwentka administracji oraz zarządzania menadżerskiego, obecnie w trakcie seminarium doktorskiego. Obszar zainteresowań związany jest z kulturą organizacji, budowaniem i zarządzaniem zespołem, skuteczną komunikacją dążącą do tworzenia pozytywnych relacji, etykietą w biznesie, sztuką wystąpień publicznych, autoprezentacją, wizerunkiem. Praktyk z zakresu wystąpień publicznych, rozwoju kompetencji menadżerskich, rozwoju osobistego. Stale poszerza wiedzę i umiejętności, popierając je praktyką by móc się nimi dzielić z odbiorcami szkoleń, warsztatów i wykładów. Otwarcie na wiedzę, nowe doświadczenia i rozwój są jej niewątpliwymi atutami.

Lubi wyzwania, bo jak mówi są one kołem napędowym do osiągania celów i realizacji marzeń. Wierzy, że budowanie pozytywnych relacji jest podstawą szczęśliwego
i wartościowego życia.

Mariusz Kusion

Prawnik, trener, wykładowca, publicysta, pisarz, bloger. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ale nie są mu obce również zagadnienia prawa pracy, prawa karnego i prawa administracyjnego, w tym szkolnictwa wyższego.